Tag : Nature

OTHER

আজি বিশ্ব ঘৰচিৰিকা দিৱস

groundnews
২০ মাৰ্চ ৷ আজি বিশ্ব ঘৰচিৰিকা দিৱস ৷ উল্লেখ্য যে ক্ৰমান্বয়ে হ্ৰাস পাই অহা ঘৰচিৰিকা চৰাইৰ সংৰক্ষণ আৰু বৃদ্ধিৰ সম্পৰ্কে সজাগতা আনিবলৈ ২০১০ চনত প্ৰথমবাৰৰ...