Category : Assam

Assam

ড° ৰঞ্জিত ৰঠ হ’ব অইলৰ নতুন চি.এম.ডি

groundnews
অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ অধ্যক্ষ তথা পৰিচালন সঞ্চালক পদৰ বাবে নিৰ্বাচিত হৈছে মিনাৰেল এক্সপ্লৰেচন ক’ৰপৰেশ্যন লিমিটেডৰ অধ্যক্ষ তথা পৰিচালন সঞ্চালক ডঃ ৰঞ্জিত ৰঠ । আৰু এই...